Návrat dětí do školky

Vážení rodiče,
posílám několik důležitých informací ohledně znovuotevření školky pro předškoláky v pondělí 12.4.2021.
1/ V pondělí a ve čtvrtek se musí děti otestovat antigenními testy. Testování bude probíhat v šatnách v přízemí budov, v počtu 3 děti a 3 dospěláci (je třeba zajistit povinné rozestupy). testování bude probíhat v časech 6.30-7.50 hodin. Asistovat budou zaměstnanci školky. Test budou provádět svým dětem rodiče.Po celou dobu testování musí mít rodič i dítě zakrytá ústa i nos, kromě okamžiku stěru z nosu dítěte.Pro seznámení se s průběhem testu je k dispozici ilustrační videonahrávka (LEPU testy).

http://www.pedagogicke.info/2021/04/msmt-testovani-ve-skole.html

http://www.pedagogicke.info/…tml

2/ Výjimku z testování bude mít  osoba (dítě), pokud prokazatelně doloží, že „prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90dní„. Po uplynutí 90 dní už se musí dítě testovat. 

Výjimku z testování bude mít osoba (dítě), která doloží : „negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů“.(Mimořádné opatření MZDR ze dne 6.dubna 2021)

3/ Školní jídelna upozorňuje, že nejpozději bude možné odhlásit stravu dítěte ve školce den předem. Ranní odhlášky nebudou možné. Oběd včetně svačiny si budou moci rodiče vyzvednout ve třídách po předchozí telefonní domluvě.
4/ Upozorňujeme, že je třeba děti opět vybavit – bačkůrky, náhradní oblečení, pyžamo….
Těšíme se v pondělí na viděnou a držme si palce.

Školné a stravné

Vzhledem k vývoji situace prosím rodiče, aby zastavili platby školného i stravného na další měsíce.

Dotazník

Základní škola Praha – Kolovraty žádá rodiče budoucích prvňáčků o vyplnění dotazníku ohledně písma Comenia Script.

Na stránkách www.zskolovraty.cz

1. fáze otevření škol

Od 12.4.2021 se připravuje 1. fáze návratu dětí do škol. V případě mateřských škol se jako první vrátí pouze děti s povinnou předškolní docházkou. V naší mateřské škole jsou to třídy Autíčka, Koťata a několik dětí ze třídy Rybičky.

Podle dosud zveřejněných informací nebudou muset nosit děti během výuky roušky.

Děti budou muset v pondělí a ve čtvrtek podstoupit antigenní testování, pravděpodobně výtěrem z přední části nosu. To bude provádět rodič při příchodu do školky za asistence zaměstnance školky v prostorách školky k tomu určených. Je proto nezbytně nutné, aby s dítětem do školky přicházel dospělý doprovod a ne starší sourozenec. Žádáme Vás, abyste počítali s určitou rezervou při příchodu do školky. Samotné testování bude trvat cca 5 minut, ale bude prováděno v menších skupinkách. Pokud se najednou sejde při vchodu více rodičů a dětí, budou muset čekat.

Ranní příchod bude možný od 6.30 hodin. Nejpozdější příchod bude v 7.50 hodin. Žádáme rodiče, aby příchod do školky v pondělí a ve čtvrtek s ohledem na potřebu testování naplánovali tak, aby nedocházelo ke zbytečnému čekání na test těsně před 8. hodinou.

Provoz školky bude do 17 hodin.

Další informace Vám poskytneme, jakmile budou oficiálně zveřejněny ze strany MŠMT.

Zápis do Mateřské školy Praha – Kolovraty

Zápis do MŠ Praha – Kolovraty bude probíhat korespondenčním způsobem bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve dnech 5.5. až 14.5.2021.

Podrobné informace budou zveřejněny v dubnu 2021 v záložce ZÁPIS.

Zápis do Základní školy Praha – Kolovraty

Upozorňujeme rodiče předškoláků, že na webových stránkách www.zskolovraty.cz jsou zveřejněny informace o zápisu do 1. třídy.

Zároveň zde najdete pozvánku na webinář „Výuka psacího písma Comenia Script“ s autorkou tohoto písma.

Obědy

Všem dětem bylo stravování hromadně odhlášeno ve školní jídelně. Přeplatky budou vráceny při vyúčtování na konci školního roku.

Platba školného

Školné po dobu uzavření školky bude dle počtu dní kráceno a následně ve vyúčtování v červenci 2021 vráceno.

Žádost o ošetřovné

Pro žádost o ošetřovné byl na stránkách ČSSZ zveřejněn nový formulář žádosti a postup, jak o ošetřovné požádat.

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje potvrzení o uzavření. Vše si vyplňuje žadatel sám.

Pro správné vyplnění zde uvádím oficiální údaje o naší mateřské škole:

Mateřská škola Praha-Kolovraty

IČO: 70925526

K Poště 688/11a, 103 00 Praha 10 – Kolovraty

Škola uzavřena od 27.2.2021 do 21.3.2021 na základě USNESENÍ VLÁDY ČR ZE DNE 26.2.2021 č.200

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

POZOR – starý formulář žádosti nebude uznáván.

UZAVŘENÍ ŠKOLKY

VÁŽENÍ RODIČE,

NA ZÁKLADĚ OPRATŘENÍ VLÁDY ČR ZE DNE 26.2.2021 JE MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA – KOLOVRATY OD 1.BŘEZNA 2021 DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA.

DĚTEM S POVINNOU PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKOU BUDE POSKYTOVÁNA DISTANČNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ.

PŘEJI ZDRAVÍ A HODNĚ SIL.

MICHAELA KONEČNÁ