Změna ceny stravného

Upozorňujeme rodiče, že došlo ke změně ceny stravného dětí.

Prosíme o úpravu bankovních příkazů.

děti ve věku do 6 let 1000,- Kč měsíčně za celodenní stravu

800,- Kč měsíčně za polodenní stravu

děti ve věku 7 let (děti s odkladem školní docházky)

1060,- Kč měsíčně za celodenní stravu

860,- Kč měsíčně za polodenní stravu

číslo účtu: 35-292297319/0800

variabilní symbol: registrační číslo bez lomítka

datum splatnosti: 10. den předcházejícího měsíce (tj. 1. platba 10.8.20xx)

Nově přijaté děti je třeba registrovat na www.zskolovraty.cz

Rozpis ceny stravného:

přesnídávka 10,- Kč

oběd 25,- Kč (sedmileté děti 29,- Kč)

svačina 10,- Kč

pitný režim 4-5,- Kč