ZÁPIS

VÝSLEDEK ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2022-23

rozhodnutí o přijetí

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI PŘIJATÝCH DĚTÍ DORUČÍ DO ŠKOLKY DO 17. ČERVNA 2022 VYPLNĚNÝ EVIDENČNÍ LIST:

  • POŠTOU
  • DATOVOU SCHRÁNKOU
  • VHOZENÍM DO POŠTOVNÍ SCHRÁNKY ŠKOLKY (U HLAVNÍHO VCHODU K POŠTĚ 688/11a)

EVIDENČNÍ LIST 2022 23

VEŠKERÉ INFORMACE O PROVOZU ŠKOLKY, PLATBÁCH ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO, VYBAVENÍ DĚTÍ DO ŠKOLKY BUDOU ZVEŘEJNĚNY NA www.mskolovraty.cz V MĚSÍCI ČERVNU.

PROSÍME RODIČE, KTEŘÍ SE ROZHODNOU PRO NÁSTUP DÍTĚTE DO JINÉ MATEŘSKÉ ŠKOLKY, ABY TUTO SKUTEČNOST CO NEJDŘÍVE OZNÁMILI PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU: skolka.kolovraty@seznam.cz

 

INFORMAČNÍ SCHŮZKA S RODIČI NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ SE USKUTEČNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE K POŠTĚ, ZA PŘÍZNIVÉHO POČASÍ NA ZAHRADĚ ŠKOLKY:

22.6.2022 OD 17.30 HODIN

28.6.2022 OD 17.30 HODIN

MŮŽETE SI VYBRAT JEDEN Z TERMÍNŮ DLE VAŠICH MOŽNOSTÍ.

PROSÍME O VAŠI ÚČAST BEZ DĚTÍ, BUDE TO RYCHLEJŠÍ.

POKUD SE NEMŮŽETE ZÚČASTNIT V UVEDENÝCH TERMÍNECH, OZVĚTE SE PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU:

skolka.kolovraty@seznam.cz

BUDE VÁM ZASLÁN INFORMAČNÍ MATERIÁL.

Dne 14.6.2022 se uskuteční zápis pro školní rok 2022-2023 pro děti-cizince:

  • kterým byla poskytnuta ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se prokazuje vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

Nevztahuje se na ostatní děti-cizince, byť s ukrajinským občanstvím, kterým byl povolen dlouhodobý/trvalý pobyt v ČR před 24.2.2022.

Rozhodnutí o přijetí:

Výsledek zápisu UK do MŠ 2022 23

 

Pro otevření PDF dokumentů a formulářů použijte Adobe Reader.