ZÁPIS

 

Výsledek zápisu k předškolnímu vzdělávání v MŠ Praha – Kolovraty pro školní rok 2023/24:

Výsledek zápisu do MŠ 2023 24

EVIDENČNÍ LIST

Zákonní zástupci přijatých dětí doručí do školky do 23. června 2023 vyplněný evidenční list – poštou, datovou schránkou nebo vhozením do poštovní schránky školky (K Poště 688/11a).

Veškeré informace o provozu školky, platbách školného a stravného, vybavení dětí do školky budou zveřejněny na www.mskolovraty.cz v měsíci červnu.

 

Schůzky s rodiči nově přijatých dětí se budou konat 14.6.2023 od 17 hodin v MŠ K Poště 688/11a.

 

Prosíme zákonné zástupce, kteří se rozhodli pro nástup dítěte do jiné mateřské školy, aby prostřednictvím e-mailu: skolka.kolovraty@seznam.cz o této skutečnosti neprodleně informovali.

 

Zápis informace 2023-24

KRITÉRIA 2023-24

Povinné předškolní vzdělávání

 

Dne 6.6.2023 bude probíhat zápis pouze a výlučně pro děti, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině (prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany) a pro děti, kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se nově automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou (prokazuje se vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu).

Zápis informace 2023 24_IH_2

KRITÉRIA 2022-23 UK_IH_2

Žádost o přijetí 2023 24 UK_IH