Odhlašování stravy, omlouvání nepřítomnosti dítěte

  • Pokud je předem známo, že se dítě nezúčastní výuky, lze omluvit sdělením paní učitelce, ev. zápisem do omluvného sešitu v šatně příslušné třídy.
  • Při náhlém onemocnění dítěte, lze stravu odhlásit ráno do 7.15 hodin na tato telefonní čísla:

Pracoviště K Poště: 267 711 342 (třídy Berušky, Rybičky, Kytičky, Autíčka)

222 365 331 (třídy Sluníčka a Koťata)

Pracoviště Měsíčková: 222 356 197 (třídy Žabičky, Kuřátka, Medvíďata)

Pozdější odhlášení stravy již není možné.

První den nemoci lze neodhlášený oběd vyzvednout po předchozí telefonické domluvě v příslušné třídě, kterou dítě navštěvuje ve 12.00 hodin do přinesených nádob.

Pokud rodiče neomluví dítě, neohlásí jeho delší nepřítomnost ve školce, jsou povinni uhradit stravné.