PROVOZ TŘÍD

MŠ K POŠTĚ

AUTÍČKA 7.15-15.25

KYTIČKY 7.00-16.15

RYBIČKY 7.15-16.25

BERUŠKY 6.30-17.00

DO BERUŠEK MOHOU RÁNO OD 6.30 PŘIJÍT I DĚTI Z AUTÍČEK, KYTIČEK, RYBIČEK.

PANÍ UČITELKA SI DĚTI PŘEVEDE DO SVÉ TŘÍDY. ODPOLEDNE, PO KONCI PROVOZU V

JEDNOTLICÝCH TŘÍDÁCH, SE DĚTI OPĚT SHROMAŽĎUJÍ VE TŘÍDĚ BERUŠKY.

—————————————————————————————————————————–

KOŤATA 7.15-16.25

SLUNÍČKA 6.30-17.00

DO SLUNÍČEK MOHOU RÁNO OD 6.30 PŘIJÍT I DĚTI Z KOŤAT.

ODPOLEDNE, PO KONCI PROVOZU V KOŤATECH, SE DĚTI OPĚT PŘEVÁDÍ DO SLUNÍČEK

—————————————————————————————————————————–

MŠ MĚSÍČKOVÁ

ŽABIČKY 7.00-17.00

KUŘÁTKA 7.15-16.00

DĚTI Z KUŘÁTEK MOHOU RÁNO OD 7.00 PŘIJÍT DO ŽABIČEK,

PANÍ UČITELKA SI JE POTOM PŘEVEDE DO TŘÍDY.

ODPOLEDNE PO 16. HODINĚ JSOU DĚTI Z KUŘÁTEK PŘVEDENY DO ŽABIČEK.

MEDVÍĎATA 7.30-15.15