Změna ceny stravného

Od 1.9.2020 dochází ke změně ceny stravného:

děti ve věku 3-6 let 800,- Kč měsíčně za celodenní stravu

640,- Kč měsíčně za polodenní stravu

děti ve věku 7 let (děti s odkladem školní docházky)

880,- Kč měsíčně za celodenní stravu

720,- Kč měsíčně za polodenní stravu

číslo účtu: 35-292297319/0800

variabilní symbol: registrační číslo bez lomítka

datum splatnosti: 10. den předcházejícího měsíce (tj. 1. platba 10.8.2020)

Nově přijaté děti je třeba registrovat na www.zskolovraty.cz