Sluníčka – charakteristika

Třídní básnička          

Co děláme ve školce

Ráno, hned jak pozdravíme,

za hračkami vyrazíme,

čekají tu celou noc

a máme jich tu moc a moc.

Po hraní, když uklidíme,

společně si zacvičíme,

zdoláme pár překážek

až se kouří z podrážek.

Po cvičení vyrábíme,

jdeme ven a potom spíme.

Třída Sluníčka se nachází v přízemí nejnovějšího pavilonu MŠ, který sousedí s 1.stupněm základní školy.

Skupina dětí ve třídě se skládá z 26 dětí.

Dětem se plně věnují dvě paní učitelky Iva Lagová, Markéta Tlamichová a asistentka pedagoga Martina Frantová. Obě paní učitelky se spolupodílejí na vytváření třídního vzdělávacího plánu a akcí, které vyhovují věku dětí. Provozní Jana Kokšalová udržuje technický chod třídy a vydává dětem jídlo.

Ve třídě se snažíme společně s dětmi navozovat a vytvářet pěknou atmosféru – děti se učí pomáhat si, navzájem se respektovat a upevňovat kamarádské vztahy. Spolupráce s rodiči je pro nás důležitou součástí.

Třída Sluníček

Hrajeme si a objevujeme svět se Včelími medvídky

Průvodci celého vzdělávacího programu Sluníček jsou kamarádi Čmelda a Brumda, kteří jsou pro děti ochotnými rádci, ale mnohdy jsou také velcí popletové. Vnášejí do třídy humor a často přicházejí s písničkou a zajímavými nápady.

Vzdělávací program je připraven pro skupinu dětí 4 letých, které již navštěvovaly naši třídu loni. Program je tedy zaměřen na rozvoj  poznání, dovedností a návyků dle schopností dětí tak, aby v příštím roce hravě zvládly povinnou předškolní přípravu.

Hlavním záměrem je vytvořit ve třídě prostředí, do kterého děti chodí rády a díky zážitkům na něj budou rády vzpomínat. Máme vytvořenou přínosnou vzdělávací nabídku k všestrannému rozvoji dětí. Snažíme se podporovat zdravý životní styl, posilovat vztah k místu, ve kterém žiji, posilovat vztah k přírodě a její ochraně. Vedeme děti k většímu rozvoji samostatnosti a to nejen v sebeobsluze, ale i při hrách, pracovních a pohybových činnostech.

Celým rokem děti provázejí písničky, hádanky a pokusy, jejichž prostřednictvím se děti seznamují se světem. Řídíme se heslem „Sportujeme každý den po celý rok“. Rádi bychom, aby děti měly ze cvičení radost, postupně se učily kontrolovat své tělo v pohybu a zvyšovaly svoji fyzickou zdatnost a tělesné dovednosti.