Rybičky – charakteristika

Motto:

 

Bobřík Bořík doprovází

všechny naše činnosti,

zpívání a malování,

pohybové radosti.

V Rybičkách jsme kamarádi,

dodržujem pravidla,

abychom se měli rádi

a hra nás všechny bavila.

Do třídy Rybiček je zapsáno 25 dětí čtyřletých. Pedagogickou činnost zajišťují dvě učitelky, Jana Tomanová a Mgr. Dita Šedivá, které spolupracují na programu výchovné činnosti. Provozní pracovnicí je Irena Šibravová. Snažíme se vytvářet pro děti bezpečné prostředí, ve kterém se cítí dobře a které podněcuje jejich aktivitu, zvídavost, potřebu objevovat a rozvíjet osvojené dovednosti a návyky.

Cílem celoročního programu „Poznáváme svět s bobříkem Boříkem“ je snaha zaměřit se především na komunikaci a navazování kamarádských vztahů, vzájemnou pomoc a spolupráci. Třídní vzdělávací plán využívá činnosti s prvky hry, tvořivosti a experimentu. Jako preventivní prvek při řešení konfliktů používá společně stanovených pravidel chování a jejich dodržování s důrazem na prosociální chování. Zaměřuje se na rozvoj pohybových dovedností včetně preventivního cvičení pro správné držení těla, zdokonalování komunikačních dovedností, předmatematických představ, jemné motoriky ruky. Součástí TVP jsou i činnosti rozvíjející děti po stránce hudební a výtvarné.

Na děti je působeno s ohledem na jejich individuální zvláštnosti, zároveň je dbáno na důslednost, díky které jsou předcházeny negativní vlivy či nehodné chování.

Provoz třídy je od 7:15 hod. do 16:25 hod. Třída je umístěna v prvním patře v pavilonu č. II. Je světlá a prostorná, vkusně a tematicky vyzdobena. Nábytek je výškově přizpůsoben věkové skupině dětí; třída je vybavena dětskými dětskými židličkami a stolky, které odpovídají antropometrickým požadavkům a počtu dětí. Třída disponuje dostatkem volného prostoru pro hry i cvičení, jsou zde i hrací koutky, které poskytují dětem dostatek soukromí při hrách.  Děti mají k dispozici dostatek hraček, didaktického vybavení, stavebnic z různých materiálů pro tvořivou hru. Všechny pomůcky se během roku snažíme doplňovat a obměňovat. K výuce využíváme i interaktivní multiboard se vzdělávacím programem Barevné kamínky.