Třídní básnička

MEDVĚDI

PACI,PACI, RUČIČKY,

ŤAPY, ŤAPY, NOŽIČKY.

TEN, KDO DOBŘE NOHY ZVEDÁ,

MŮŽE SI HRÁT NA MEDVĚDA.

POJĎTE, DĚTI, BRUM, BRUM, BRUM,

ZABRUČET VŠEM MEDVĚDŮM!

Charakteristika třídy

Třída Medvíďat je věkově homogenní třídou, ve které se sejdou děti, které do naší mateřské školy přicházejí úplně poprvé. Na děti se každý den bude těšit Medvídek Felix, který děti bude provázet celým školním rokem a bude pro ně připravovat zajímavý a poutavý program. Celý rok si společně budeme hrát, objevovat, zkoumat, zjišťovat, tvořit, malovat, kreslit, tancovat, zpívat, ale také lenošit, odpočívat, lumpačit a užívat si. Hlavně se ale budeme vzájemně poznávat a zkoušet spolu zvládnout tak zásadní krok, jakým je přechod z domácího prostředí do prostředí školkového. Naším největším cílem je, aby společnost dalších dětí kolem sebe vnímali radostně a aby získali nové zkušenosti a dovednosti, a to především formou nápodoby a zážitkového učení.

V těchto aktivitách nám nebudou pomáhat jenom paní učitelky Pavla a Eliška, ale také paní asistentky Kačka, Anička a provozní Majka, která nám bude připravovat jídlo a pití, bude dbát o naši hygienu, zdraví a bude nám vytvářet bezpečné zázemí.

Organizace školkového dne:

Dopolední blok:

  • volná hra;
  • řízená činnost – ranní kruh, pohybová chvilka, hlavní vzdělávací nabídka;
  • sebeobslužné a hygienické činnosti, svačina;
  • pobyt venku;
  • hodnocení dopoledního bloku;

Oběd, hygiena, sebeobslužné činnosti

Odpolední blok:

  • příprava na polední klid, polední klid s pohádkou, hygiena, sebeobsluha, svačina;
  • tvořivá vzdělávací nabídka, pohybová nebo hudební chvilka, prostor pro individuální činnost, volná hra, pobyt venku;