Koťata – charakteristika

 Dobrý den u Koťat                                                                                                                     100_7003

Vítáme Vás všechny na stránkách naší třídy Koťata. Jsme rádi, že jsme se sešli po prázdninách plní zdraví a síly.

Třída Koťátek je letos opět věkově homogenní předškolní třídou. Ve třídě se sejdou děti z Koťátek, Sluníček, Rybiček a také děti, které navštěvovaly jinou MŠ.

Na děti se každý den bude těšit Pejsek a Kočička, kteří společně se svými kamarády Vendelínem a Rozárkou budou pro děti připravovat zajímavý a dobrodružný program. Celý rok si společně budeme hrát, objevovat, zkoumat, zjišťovat, vymýšlet, tvořit, malovat, kreslit, tancovat, zpívat, ale také lenošit, odpočívat, lumpačit a užívat si. Hlavně se ale budeme připravovat na důležitý životní krok, kterým je vstup do základní školy.

V těchto aktivitách nám nebudou pomáhat jenom paní učitelky Mirka Mourková a Pavlína Císařová, ale také asistentka pedagoga Gábina Žáčková a paní provozní Markéta Vítková, která nám bude připravovat jídlo a pití, bude dbát o naši hygienu, zdraví a bude nám vytvářet bezpečné zázemí. Budeme se všichni společně starat také o dva šneky (oblovky obrovské).

Organizace dne

Dopolední blok:

  • 7:30 – 12:30
  • Volná hra
  • Řízená činnost – ranní kruh, pohybová chvilka
  • Sebeobslužné a hygienické činnosti, svačina
  • Řízená činnost – motivační činnosti, hlavní vzdělávací nabídka
  • Pobyt venku
  • Hodnocení dopoledního bloku

Oběd, hygiena, sebeobslužné činnosti

Odpolední blok:

  • 12: 30 – 16:45  –  příprava na polední klid, polední klid s pohádkou a případnou jinou nabídkou relaxační a klidové činnosti
  • 14: 00 – 14: 30 – hygiena, sebeobsluha, svačina
  • 14:30 –  16: 45 –  tvořivá vzdělávací nabídka, pohybová nebo hudební chvilka, prostor pro individuální činnost, volná hra, pobyt venku.

  

Velké cvičení

Každý čtvrtek čeká Koťata pořádné cvičení. Prosíme, dávejte dětem vhodné a hlavně pohodlné oblečení. Dále prosíme všechny princezny, aby si nechávaly šperky a společenské oděvy doma, jinak se jim bude špatně cvičit.