Berušky – charakteristika

Do třídy Berušek je zapsáno 24 dětí ve věku 3 roky.

Převážná většina dětí nastupuje do školky poprvé. V rámci adaptačního programu, budeme děti podporovat v přizpůsobení se novým podmínkám a změnám, se kterými se musí postupně vyrovnávat.

Pedagogickou činnost zajišťují dvě paní učitelky, Michala Szymański a Anita Kiššová, které se střídají ve směnách a spolupracují na programu výchovné činnosti. Provozní pracovnicí je Libuše Šatopletová.

Cílem celoročního programu „Hrajeme si a objevujeme svět s beruškou Maruškou“ je snaha zaměřit se především na komunikaci a navazování kamarádských vztahů, vzájemnou pomoc a spolupráci. Snažíme se vytvářet bezpečné prostředí, ve kterém se děti cítí dobře a které podněcuje jejich aktivitu, zvídavost, potřebu objevovat a rozvíjet osvojené dovednosti a návyky.

Provoz třídy je od 6:30 hod. do 17: 00 hod.

Třída je umístěna v přízemí v pavilonu č. II. Je světlá a prostorná, vkusně vyzdobena. Má volný prostor pro hry i cvičení, jsou zde i hrací koutky. Nábytek je výškově přizpůsoben věkové skupině dětí.  Děti mají k dispozici dostatek didaktického vybavení, stavebnic z různých materiálů pro tvořivou hru, i dostatek hraček. Vše se během roku snažíme doplňovat.

Pravidla chování:

chováme se k sobě ohleduplně a přátelsky

prosím a děkuji jsou kouzelná slůvka, když něco chci

umíme vyjádřit svůj názor

společně zvládneme víc, a proto si pomáháme

společně se staráme o hračky, půjčujeme si je a uklízíme je na své místo

neohrožujeme sebe ani druhé, proto dodržujeme pravidla bezpečného chování

Pravidla tvoříme společně s dětmi a doplňujeme je v průběhu roku v případě potřeby o další.