Mateřská škola Praha – Kolovraty

Právní forma: příspěvková organizace

Adresa školy: K Poště 688/11a
103 00 Praha 10 – Kolovraty

IČO: 70925526


pracoviště K Poště 688/11a

telefon: 267 711 342 – ředitelství školy, třídy Autíčka, Kytičky, Berušky, Rybičky
222 365 331 – třídy Sluníčka, Koťata nebo 602 586 244


pracoviště Měsíčková 928/13

telefon: 222 356 197  Žabičky

222 356 198  Kuřátka

222 356 199  Medvíďata


267 711 444 – školní jídelna

Ředitelka: Ing. Mgr. Michaela Konečná
Zástupce ředitelky: Hana Vlastníková

Vedoucí učitelka pracoviště Měsíčková: Mgr. Pavlína Císařová

Žádosti a další podání občanů jsou vyřizovány vedením Mateřské školy Praha – Kolovraty podle věcné příslušnosti k dané problematice. Podání jsou přijímána v ředitelně školy.

Adresa pro příjem podání poštou: Mateřská škola Praha – Kolovraty, K Poště 688/11a, 103 00 Praha 10 – Kolovraty

Adresa pro příjem elektronickou poštou: skolka.kolovraty@seznam.cz

Informace o zpracování osobních údajů najdete v záložce DOKUMENTY

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Hana Vlčková

tel.: 602608054, e-mail: hana.vlckova@sms-sluzby.cz

Projekt Zkvalitnění výuky na MŠ Kolovraty IV. je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt Zkvalitnění výuky a modernizace MŠ Praha Kolovraty je spolufinancován Evropskou unií.

Úvod