Mateřská škola Praha – Kolovraty

Právní forma: příspěvková organizace

Adresa školy: K Poště 688/11a
103 00 Praha 10 – Kolovraty

IČO: 70925526

telefon: 267711342 – ředitelství školy, třídy Autíčka, Kytičky, Berušky, Rybičky
222365331 – třídy Sluníčka, Koťata

723290689 – v odpoledních hodinách při pobytu na zahradě
267711444 – školní jídelna

e-mail: skolka.kolovraty@seznam.cz

www.mskolovraty.cz

Ředitelka: Ing. Mgr. Michaela Konečná
Zástupce ředitelky: Hana Vlastníková

Žádosti a další podání občanů jsou vyřizovány vedením Mateřské školy Praha – Kolovraty podle věcné příslušnosti k dané problematice.

Podání jsou přijímána v ředitelně školy.

Adresa pro příjem podání poštou: Mateřská škola Praha – Kolovraty, K Poště 688/11a, 103 00 Praha 10 – Kolovraty

Adresa pro příjem elektronickou poštou: skolka.kolovraty@seznam.cz

Informace o zpracování osobních údajů najdete v záložce DOKUMENTY

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Jakub Iran

tel.: 732633384, e-mail: jakub.iran@sms-sluzby.cz

Projekt Zkvalitnění výuky na MŠ Kolovraty III. je spolufinancován Evropskou unií.
eu_msmt

Projekt Zkvalitnění výuky a modernizace MŠ Praha Kolovraty je spolufinancován Evropskou unií.