Předběžný plán akcí

 • 17.2.2020 od 17 hodin proběhne přednáška Mgr. Otevřelové pro rodiče předškoláků na téma školní zralost a připravenost.
 • 3.3 a 5.3.2020 od 8.30 hodin provede Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 10 orientační test školní zralosti. Test bude proveden na základě souhlasu rodičů.
 • 10.3.2020 nám zahraje U Boudů pohádku Divadélko Kůzle.
 • 18.3.2020 v návaznosti na přednášku Mgr. Otevřelové proběhnou dva worshopy pro rodiče a děti-předškoláky s praktickými ukázkami.
 • 1.4.2020 od 17 hodin proběhne v mateřské škole schůzka rodičů se zástupci ZŠ Praha Kolovraty
 • 4.4.2020 přivítáme jaro na Velikonočním jarmarku
 • 7. a 8.4.2020 proběhne zápis do ZŠ Praha Kolovraty
 • 21.4.2020 dopoledne mohou rodiče nechat vyšetřit zrak dětí firmou Primavizus speciálním přístrojem. Vyšetření je zcela bez stresu, bezbolestné, velmi rychlé, provedeno lékařem. Cena pro zájemce je 150,- Kč
 • 13.a 14.5. 2020 je plánovaný zápis do MŠ Praha Kolovraty
 • 29.5.2020 oslavíme Dětský den ve školce bubnováním na bubny s panem učitelem Suchánkem. Cena 50,- Kč za dítě
 • 3.6. a 10.6.2020 plánuje Základní škola Praha Kolovraty Hru na školu pro přijaté děti do 1. třídy