Platba školného

Školné po dobu uzavření školky bude dle počtu dní kráceno a následně ve vyúčtování v červenci 2021 vráceno.