Organizace školkového dne:

Dopolední blok:

  • volná hra;
  • řízená činnost – ranní kruh, pohybová chvilka, hlavní vzdělávací nabídka;
  • sebeobslužné a hygienické činnosti, svačina;
  • pobyt venku;
  • hodnocení dopoledního bloku;

Oběd, hygiena, sebeobslužné činnosti

Odpolední blok:

  • příprava na polední klid, polední klid s pohádkou, hygiena, sebeobsluha, svačina;
  • tvořivá vzdělávací nabídka, pohybová nebo hudební chvilka, prostor pro individuální činnost, volná hra, pobyt venku;