Omezení vstupu rodičů do tříd školky

Omlouváme se všem rodičům, kteří počítali s možností doprovodit děti do třídy školky, ale vzhledem k mimořádné epidemiologické situaci a doporučení Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví omezit pohyb třetích osob ve škole, jsme nuceni zakázat přístup rodičů do tříd školky. Je samozřejmě možné děti doprovodit do šatny a pomoci s převléknutím. To vše však se zakrytými ústy a nosem rouškou. Děti mít roušky nemusí.

Snažíme se co nejvíce ochránit zdraví dětí i zaměstnanců.

Děkujeme za pochopení.