Ochrana zdraví dětí

V souvislosti s probíhající pandemií covid-19 velmi prosíme rodiče, aby sledovali zdravotní stav svých dětí a v případě příznaků jakéhokoli infekčního onemocnění nevodili děti do školky. Velmi si přejeme, abychom udrželi provoz školky bez omezení co nejdéle. Zároveň tak chceme předejít nepříjemnostem, které by mohly nastat při předávání dítěte paní učitelce.