Obědy

Všem dětem bylo stravování hromadně odhlášeno ve školní jídelně. Přeplatky budou vráceny při vyúčtování na konci školního roku.