Kytičky – charakteristika

Do třídy Kytiček bude letos chodit 24 tříletých dětí.

Děti budou vzdělávat paní učitelky Michala Szymański, Kateřina Netymachová, provozní Hana Kadeřávková.

Třídní vzdělávací program „ Pojď si s námi hrát, s úsměvem svět poznávat““ je zaměřený na komunikaci a navazování kamarádských vztahů, vzájemnou pomoc a spolupráci. Využívá činnosti s prvky hry, tvořivosti a experimentu. Celým programem nás provází kamarád – šnek Flandil. Pomáhá dětem orientovat se ve světě, společně s ním pozorují, poznávají, zkoumají a experimentují. Motivuje děti k pestré, podnětné a užitečné nabídce činností. Děti si vyzkouší různé výtvarné techniky, budeme si hrát, tvořit, cvičit a zpívat… Ústřední činností zůstává hra, která děti provází celým dnem, prolíná se všemi činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost.

Naší snahou je vytvoření příjemného prostředí, ve kterém se děti nebojí komunikovat, podpora vzájemné pomoci a spolupráce. Chceme, aby děti přicházely do třídy rády, aby se cítily bezpečně a zažívaly pocit úspěchu.

Aby nám všem bylo ve třídě dobře, vytvoříme si společná pravidla chování a budeme se snažit o jejich dodržování.

Provoz třídy:  od 7.00 do 16.30