Kuřátka – charakteristika

Do třídy Kuřátek je zapsáno 24 dětí ve věku 3 roky.

Většina dětí nastupuje do školky poprvé. V rámci adaptačního programu budeme děti podporovat v přizpůsobení se novým podmínkám a změnám, se kterými se musí postupně vyrovnávat.

Pedagogickou činnost zajišťují dvě učitelky, Bc. Markéta Oprštěná a Natálie Vidímová, které se střídají ve směnách a spolupracují na programu výchovné činnosti. Provozní pracovnicí je Kateřina Neradová.

Cílem celoročního programu „Letem světem s čmelákem Vilíkem“ je snaha zaměřit se především na komunikaci a navazování kamarádských vztahů, vzájemnou pomoc a spolupráci. Snažíme se vytvářet bezpečné prostředí, ve kterém se děti cítí dobře a které podněcuje jejich aktivitu, zvídavost, potřebu objevovat a rozvíjet osvojené dovednosti a návyky.

Provoz třídy je od 7.00 do 17.00 hodin.

Třída je umístěna v nové budově v prvním patře. Je světlá a prostorná, vkusně vyzdobena. Má volný prostor pro hry i cvičení, jsou zde i hrací koutky. Nábytek je výškově přizpůsoben věkové skupině dětí. Děti mají k dispozici dostatek didaktického vybavení, stavebnic z různých materiálů pro tvořivou hru i dostatek hraček. Vše se během roku snažíme doplňovat.