Kuřátka – charakteristika

Do třídy Kuřátek je zapsáno 24 dětí ve věku 4 roky.

Pedagogickou činnost zajišťují dvě učitelky: Markéta Tlamichová a Jana Šírová, které se střídají ve směnách a spolupracují na programu výchovné činnosti. Provozní pracovnicí je Hana Hádková.

Cílem celoročního programu „Letem světem s čmelákem Vilíkem“ je snaha zaměřit se především na komunikaci a navazování kamarádských vztahů, vzájemnou pomoc a spolupráci. Snažíme se vytvářet bezpečné prostředí, ve kterém se děti cítí dobře a které podněcuje jejich aktivitu, zvídavost, potřebu objevovat a rozvíjet osvojené dovednosti a návyky.

Provoz třídy je od 7.00 do 16.00 hodin.

Třída je umístěna v nové budově v prvním patře. Je světlá a prostorná, vkusně vyzdobena. Má volný prostor pro hry i cvičení, jsou zde i hrací koutky. Nábytek je výškově přizpůsoben věkové skupině dětí. Děti mají k dispozici dostatek didaktického vybavení, stavebnic z různých materiálů pro tvořivou hru i dostatek hraček. Vše se během roku snažíme doplňovat.