DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ

OPATŘENÍ KE ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ INFLACE NA DOMÁCNOSTI V PRAZE PRO ROKY 2022-2023

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 38/5 ze dne 16.6.2022 schválilo „Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022-2023.

V rámci tohoto opatření mohou zákonní zástupci dítěte, které navštěvuje Mateřskou školu v Praze-Kolovratech, žádat o prominutí:

1/ stravného

2/ školného

Žadatel musí splňovat následující minimální požadavky:

 • žadatel, který žádost podává, musí mít trvalé bydliště v hl. m. Praze
 • musí splnit alespoň jednu z následujících podmínek či pobírá některou z následujících dávek:
  • příspěvek či doplatek na bydlení
  • okamžitou dávku v hmotné nouzi
  • přídavek na dítě
  • dávky pěstounské péče
  • čelí exekuci/insolvenci
  • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den)- do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

Celý text „Opatření…“ a formuláře žádosti najdete v záložce DOKUMENTY zde na těchto webových stránkách.

Žádosti odevzdávejte ředitelce Mateřské školy Praha-Kolovraty vždy do 25. dne příslušného měsíce, tak aby byl prostor pro administrativní vyřízení žádosti, která nabyde platnosti od 1. dne následujícího měsíce.