Autíčka – charakteristika

Autíčka

Krtku, pojď si se mnou hrát, pomoz mi svět poznávat.

O pomoc si umím říct i druhému vyjít vstříc.

Chceme zažít legraci, my jsme přece auťáci.

Máme se tu všichni rádi, protože jsme kamarádi.

Písnička třídy:                  

    Ať jsi velký nebo malý

Ať jsi velký nebo malý nebo akorát, jsi můj kamarád.

Ať jsi tlustý nebo tenký nebo akorát, jsi můj kamarád.

Mám tě rád, když brečíš, mám tě rád, když se směješ,

Mám tě rád, když se mračíš, mám tě rád, když spíš.

Je to jedno jak se cítíš a jak vypadáš, jsi můj kamarád. 

 

Identifikační údaje:

 • Název třídy:  Autíčka (děti 5 – 6 leté)
 • Učitelky : Hana Vlastníková, Mgr. Radka Skopcová
 • Provozní zam.: Hana Vlastníková ml.
 • Počet dětí:   28

Vzdělávací program naší třídy je vytvořen na základě ŠVP a je zaměřen směrem k zájmům a potřebám dětí. Ve TVP je využita publikace Rok s Krtkem, Barevné kamínky a Kurikulum  Jaro, léto, podzim, zima, Předškolákův rok, Logošík. Celým programem nás provází Krtek, kamarád všech zvířátek. Pomáhá dětem orientovat se ve světě, společně s nimi pozoruje, poznává, zkoumá a experimentuje. Motivuje děti směrem k pestré, podnětné a užitečné  nabídce činností. Chceme podpořit a rozvíjet i mimořádné schopnosti dětí. Naším cílem bude rozvíjet osobnost dítěte jako celek s ohledem na jeho individualitu, sladěním potřeb svobody a potřeb řádu v rámci společně vytvořených jasných a srozumitelných pravidel. Ke vzdělávání využíváme interaktivní multiboard se vzdělávacím programem Barevné kamínky.

Třída Autíček se řídí heslem “Sportujeme každý den, sportujeme celý rok“. Přáli bychom si, aby děti ze cvičení měly radost a postupně se učily kontrolovat své tělo v pohybu.

Rodičům nabídneme možnost během roku spolupracovat se svými dětmi na jednoduchých úkolech a tím získají příležitost být stále v kontaktu s životem třídy.

Naší snahou bude, připravit nabídku činností tak, abychom usnadnili dětem plynulý přechod do první třídy základní školy s pocity radosti a zdravého sebevědomí.

Organizace 

Provozní doba třídy:   7:15 – 15:20 

pravidelný denní rytmus umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit aktuálním situacím a potřebám dětí
denně jsou zařazovány pohybové aktivity podporující správné držení těla a rozvoj motorických dovedností
řízené a spontánní činnosti jsou v denním programu vyvážené a děti mají příležitost podílet se na výběru aktivit a činností
děti mají dostatek prostoru a času na činnosti, které si samy vyberou
děti jsou dostatečně dlouho venku a organizace pobytu je přiměřená potřebám a zájmům dětí
učitelky se plně dětem věnují a snaží se pružně reagovat na jejich přání a zájmy s ohledem na bezpečnost dětí

Děti se řídí společně dohodnutými a vytvořenými pravidly:

 • Chováme se k sobě slušně, kamarádsky
 • Pokud něco chci, potřebuji, požádám, poprosím
 • Když s něčím nejsme spokojeni, něco se nám nelíbí, pokusíme se k problému vyjádřit
 • Vzájemně si pomáháme, společně se nám víc věcí podaří
 • Hračku si půjčujeme navzájem, víme, kde má své místo a po hře ji uklidíme
 • Vážíme si her a hraček, zacházíme s nimi šetrně
 • Kromě cvičení v prostorách školky neběháme, pouze při pobytu venku
 • Kamaráda při odpočinku nerušíme, má právo si odpočinout podle potřeby
 • Známe pravidlo zvednuté ruky – když chci hovořit, přihlásím se
 • Dám možnost projevu kamarádovi – neskáču mu do řeči
 • Chováme se tak, abychom neohrozili sebe ani druhé kamarády