1. fáze otevření škol

Od 12.4.2021 se připravuje 1. fáze návratu dětí do škol. V případě mateřských škol se jako první vrátí pouze děti s povinnou předškolní docházkou. V naší mateřské škole jsou to třídy Autíčka, Koťata a několik dětí ze třídy Rybičky.

Podle dosud zveřejněných informací nebudou muset nosit děti během výuky roušky.

Děti budou muset v pondělí a ve čtvrtek podstoupit antigenní testování, pravděpodobně výtěrem z přední části nosu. To bude provádět rodič při příchodu do školky za asistence zaměstnance školky v prostorách školky k tomu určených. Je proto nezbytně nutné, aby s dítětem do školky přicházel dospělý doprovod a ne starší sourozenec. Žádáme Vás, abyste počítali s určitou rezervou při příchodu do školky. Samotné testování bude trvat cca 5 minut, ale bude prováděno v menších skupinkách. Pokud se najednou sejde při vchodu více rodičů a dětí, budou muset čekat.

Ranní příchod bude možný od 6.30 hodin. Nejpozdější příchod bude v 7.50 hodin. Žádáme rodiče, aby příchod do školky v pondělí a ve čtvrtek s ohledem na potřebu testování naplánovali tak, aby nedocházelo ke zbytečnému čekání na test těsně před 8. hodinou.

Provoz školky bude do 17 hodin.

Další informace Vám poskytneme, jakmile budou oficiálně zveřejněny ze strany MŠMT.