Mateřská škola Praha – Kolovraty

Právní forma: příspěvková organizace

Adresa školy: K Poště 11a/688
103 00 Praha 10 – Kolovraty

IČO: 70925526

telefon: 267711342 – ředitelství školy, třídy Autíčka, Kytičky, Berušky, Rybičky
222365331 – třídy Sluníčka, Koťata
267711444 – školní jídelna

e-mail: skolka.kolovraty@seznam.cz

www.mskolovraty.cz

Ředitelka: Ing. Mgr. Michaela Konečná
Zástupce ředitelky: Hana Vlastníková

Žádosti a další podání občanů jsou vyřizovány vedením Mateřské školy Praha – Kolovraty podle věcné příslušnosti k dané problematice.

Podání jsou přijímána v ředitelně školy.

Adresa pro příjem podání poštou: Mateřská škola Praha – Kolovraty, K Poště 11a/688, 103 00 Praha 10 – Kolovraty

Adresa pro příjem elektronickou poštou: skolka.kolovraty@seznam.cz